Реквізити укладеного з банком посередницького договору Договір доручення 17052017-1 від 17.05.2017р.
Відомості про кредитного посередника ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»
Юр.адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1, 0443541761
Код ЄДРПОУ 35856926
Р/р 26002419545 в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»
МФО 380805
ІПН 358569226597
Відомості про статус кредитного посередника Кредитний агент
Перелік завдань/повноважень, які банк передає своєму кредитному агенту - інформувати потенційних клієнтів про умови надання споживчого кредиту, умови кредитних продуктів, в тому числі, надавати повну інформацію у письмовій формі про умови кредитування та загальну вартість кредиту, іншу обов’язкову інформацію в обсягах, визначених законодавством України;
- отримувати від клієнтів документи згідно з переліком, розробленим Банком, які є необхідними для прийняття Банком рішення про отримання споживчого кредиту. Перелік документів, що має бути сформований Кредитним агентом, а також вимоги до документів визначені Договорі;
- в присутності клієнта робити копії паспорта та інших документів клієнта відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур Банку. Здійснювати контроль засвідчення копій документів підписами уповноваженої особи Банку та клієнта;
- здійснювати підготовку документів клієнта до передачі Банку, формувати документи в кредитну справу;
- передавати до Банку сформовану кредитну справу про кожного Клієнта у спосіб та строки, встановлені Договором;
- здійснювати контроль підписання Клієнтами кредитних договорів для отримання споживчого кредиту у формі, встановленій Банком;
- здійснювати контроль підписання клієнтами інших договорів про надання додаткових і супутніх послуг, необхідних для отримання кредиту. Зазначений перелік повноважень не є вичерпним.
Відомості про територію, на яку поширюються завдання/повноваження кредитного агента На територію України
Банк запевняє, що здійснює перевірки відповідності кредитного посередника згідно вимогам, установленим Положенням “ Про впорядкування діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг”.
Доп омог а о нла йн