Місія

Надавати швідки кредити без застави та поруки і фінансову підтримку малого та середнього бізнесу України.

Квартальний
Річний

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Структури власності станом на 01.01.2017

Структури власності станом на 18.04.2016

Структури власності станом на 16.11.2015

Кандауров Юрій Васильович

Голова Правління А­Банку

Крашеніннікова Наталя Альбертівна

Перший Заступник Голови Правління А-Банку — керівник Бізнесу по роботі з торгівельними підприємствами

Баканова Вікторія Генріхівна

Заступник Голови Правління А­-Банку — керівник напрямку «Роздрібні продажі»

Загальні збори акціонерів

Дата зборів Повідомлення про скликання (PDF) Зміни в порядку денному Протокол зборів (PDF)

Спеціальна інформація емітента цінних паперів

Річна інформація емітента цінних паперів

Акти Ревізійної комісії

Статут

Положення про управління ризиками

Положення про Наглядову раду

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Правління

Положення про Ревізійну комісію

Положение о направлении "Внутренний аудит"

Установчий договір

Генеральна мета

Війти в ТОР 10 банків України по кредитуванню фізичних осіб зі 100% ресурсною достатністю (приріст 500 млн грн), зберігши параметри прибутковості активів (45%) і рівня риск-апетиту (до 10%).

Концентрація на 2017 рік

Доп омог а о нла йн