Місія

Надавати швидкі кредити без застави та поруки і фінансову підтримку малого та середнього бізнесу України.

Квартальний
Річний

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Структури власності станом на 01.01.2017

Структури власності станом на 18.04.2016

Структури власності станом на 16.11.2015

Кандауров Юрій Васильович

Голова Правління А­Банку

Крашеніннікова Наталя Альбертівна

Перший Заступник Голови Правління А-Банку — керівник Бізнесу по роботі з торгівельними підприємствами

Баканова Вікторія Генріхівна

Заступник Голови Правління А­-Банку — керівник напрямку «Роздрібні продажі»

Загальні збори акціонерів

Дата зборів Повідомлення про скликання (PDF) Зміни в порядку денному Протокол зборів (PDF)

Спеціальна інформація емітента цінних паперів

29.12.2017 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

14.12.2017 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

26.04.2017 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

13.07.2016 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

22.04.2016 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

30.12.2015 - дані про зміну складу посадових осіб ємитента

10.07.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

27.05.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

02.04.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

12.02.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

11.02.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

05.02.2015 -дані про зміну складу службових осіб емітента

22.05.2014 -дані про зміну складу службових осіб емітента

29.04.2014 -дані про зміну складу службових осіб емітента

28.04.2014 -дані про зміну складу службових осіб емітента

25.04.2012 -дані про зміну складу службових осіб емітента

Річна інформація емітента цінних паперів

Акти Ревізійної комісії

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2009 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2010 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2011 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2012 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2013 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2014 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2015 рік

Ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Акцент-Банк" за 2016 рік

Статут

Положення про Наглядову раду

Положення про Загальні збори акціонерів

Положення про Правління

Положення про Ревізійну комісію

Установчий договір

Генеральна мета

Війти в ТОР 10 банків України по кредитуванню фізичних осіб зі 100% ресурсною достатністю (приріст 500 млн грн), зберігши параметри прибутковості активів (45%) і рівня риск-апетиту (до 10%).

Концентрація на 2017 рік

Доп омог а о нла йн